Actueel

Veilig werken met opleiding diisocyanaten

Zoals u waarschijnlijk al even vernomen heeft is er vanaf 24 augustus 2023 een nieuwe verordening van kracht. Deze verordening omschrijft beperkingen op producten die di-isocyanaten bevatten. De eerste stap van deze verordening is inmiddels gezet en dat betekend dat aan alle labels van de betreffende producten de volgende zin is toegevoegd; “Vanaf 24 augustus 2023 moet er een passende opleiding worden gegeven voorafgaand aan industrieel of professioneel gebruik”.

De tweede stap is dat alle gebruikers, zowel professioneel als industrieel, vanaf 24 augustus 2023 getraind en gecertificeerd moeten zijn. Door brancheorganisatie FEICA is hiervoor, in samenwerking met ISOPA en ALOPA, een trainingsprogramma ontwikkeld.

Wat zijn Diisocyanaten?

Diisocyanaten (vaak isocyanaten genoemd) is een groep chemicaliën die door zijn reactiviteit veel wordt gebruikt in de urethaan chemie. Vaak zijn het 2-K systemen die bij gebruik samengebracht worden en door de hoge reactiviteit snel reageren tot het gewenste eindresultaat (schuim, coating, etc.). De toepassing van deze isocyanaten komt bij PremTech voor in een aantal 2-K producten en in onze isolerend PUR. Veel gebruikte diisocyanaten zijn: methyleendifenyldiisocyanaat (MDI); tolueendiisocyanaat (TDI); hexamethyleendiisocyanaat (HDI); methyleendicyclohexyldiisocyanaat of gehydrogeneerd MDI (HMDI) en isoforondiisocyanaat (IPDI).

Wat zijn de gevaren?

Isocyanaten hebben het gevaar van aspiratie sensibilisatie. Als iemand wordt blootgesteld aan een dosis die hoog genoeg is (hoogte van de dosis is vaak verschillend van persoon tot persoon) kan die persoon een allergie ontwikkelen. Na ontwikkeling van de allergie kan zelfs bij blootstelling aan zeer lage concentraties van die stof astmatische symptomen ontwikkelen.

De opleiding

De restrictie geeft aan in welke situaties de opleidingseis van toepassing is en aan welke eisen de opleiding moet voldoen. Het bevat een uitgebreide lijst van onderwerpen die in de opleiding aan bod moet komen en eist daarnaast een certificering met een hernieuwing van minimaal iedere 5 jaar.

Hoe is deze opleiding te volgen

Sinds de restrictie (en ook al daarvoor) is de industrie bezig om het werken met isocyanaten veiliger te maken. Een speciale website is daarvoor opgezet en ook de een verzameling van trainingen wordt hier aangeboden. De opleiding is te volgen via de volgende URL; https://www.safeusediisocyanates.eu/nl/self-e-learning-nl . Op het moment van schrijven heeft u nog 150 dagen om deze training te volgen en bedragen de kosten p/p € 15,- die u direct na inschrijving dient te voldoen.